Om

OM FABERO


Fabero är ett nyetablerat konceptbolag inom fastighetsbranschen. Vi äger och förvaltar kommersiella hyreslokaler i de norra och östra stadsdelarna och har idag vårt kontor i centrala Göteborg. Fabero växer vilket innebär att vi står inför mycket aktivitet och fokus på bygg, förvaltning och försäljning.

 

Genom fastighetskoncept vill vi omdefiniera vad, var och hur kommersiella lokaler kan användas och upplevas för hyresgäster och för deras kunder. Vårt fokus och vår styrka ligger just i den kreativa processen av konceptualisering, som ger våra lokaler fler användningsområden samt effektivare verksamheter och nöjdare hyresgäster.

VÅR HISTORIA


Grundarna av Fabero har de senaste 20 åren engagerat sig i att utveckla koncept främst inom evenemangsindustrin. 2004 etablerades det egna bolaget som då lyckades omdefiniera var, när och hur sport- och kulturprojekt kan upplevas. Konceptet har även vunnit mark utanför Göteborgs och Sveriges gränser.

AFFÄRSIDÉ

Identifiera och konceptualisera fastighetsobjekt vars potential förbigått den etablerade marknaden. 


VISION


Vårt vision är att 2030 inneha 50 000m2 av konceptualiserade fastigheter och samtidigt skapa Sveriges mest heterogena organisation vars ledare och medarbetare representeras av människor från olika kulturer.

KÄRNVÄRDEN


Fabero är en mångkulturell organisation. Vi arbetar med människor med olika bakgrunder och skilda livserfarenheter vilket ger oss en mångfacetterad, tolerant och öppen arbetsplats.